O nama

Savez košarkaša u kolicima Srbije je dobrovoljna, nevladina i neprofitna sportska organizacija, osnovana kao savez klubova košarkaša u kolicima Srbije, radi organizovanog bavljenja košarkaškim sportom i ostvarivanja posebnih i zajedničkih interesa i potreba u oblasti košarke u kolicima.

Savez je osnovan 21.07.2004. godine, udruživanjem sedam klubova, a sada u svom sastavu ima četiri kluba. Savez deluje na području Republike Srbije. Savez je nacionalni granski sportski savez i jedino nadležan da organizuje i uređuje košarku u kolicima Republike Srbije za muškarcei žene. Savez je najviša institucija u oblati košarke u kolicima u Republici Srbiji za muškarce i žene i organizovan je saglasno Zakonu o sportu Republike Srbije i pravilima Međunarodne asocijacije košarkaša u kolicima (IWBF).

Savez u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka i obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti samostalno uređuje svoju unutrašnju organizaciju i rad, donosi i realizuje programe razvoja sporta, učestvuje u sportskim takmičenjima, organizuje sportska takmičenja i ostvaruje druge ciljeve i zadatke, u skladu sa svojim opštim aktima. Udruživanjem i delovanjem u klubovima košarkaša u kolicima i udruženjima, igrači, treneri, sudije i drugi košarkaški poslenici, ostvaruju zajedničke ciljeve i zadatke na razvoju košarke u kolicima a u skladu sa osnovnim principima koje su usvojili i prihvatili ličnim izjašnjavanjem ili putem predstavnika u odgovarajućim forumima.

Svi članovi Saveza ostvaruju zajedničke ciljeve u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Saveza i pravilima IWBF i FIBA. Cilj Saveza je da:

  1. Svojim delovanjem doprinosi razvoju, afirmaciji i promociji košarke u kolicima u Republici Srbiji kao sporta značajnog za inkluziju osoba sa invaliditetom;
  2. Obezbeđuje uslove za razvoj i unapređenje vrhunskih sportskih rezultata u košarci u kolicima, na svim nivoima takmičenja, kako u zemlji tako i u inostranstvu
  3. Promoviše obrazovnu i vaspitnu funkciju sporta, fer pleja, razumevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje košarkom u kolicima i sportom uopšte
  4. Obavlja sportske aktivnosti i delatnosti u skladu sa Zakonom o sportu, sportskim pravilima Saveza i Statutom