12.09.2020 – Otvaranje terena posvećenog Slobodanu Jankoviću, Novi Kneževac. Srbija 39 Dunav 2016 33

12.09.2020 – Otvaranje terena posvećenog Slobodanu Jankoviću, Novi Kneževac.
Srbija 39
Dunav 2016 33