14.01.2021 – Danas je potpisan ugovor o saradnji SKKS i Centra za bol i fizikalnu terapiju Analgesis iz Beograda. Veliko hvala doktoru Saši Milićeviću koji će voditi računa o zdravlju i povredama članova SKKS. Živeli!

14.01.2021 – Danas je potpisan ugovor o saradnji SKKS i Centra za bol i fizikalnu terapiju Analgesis iz Beograda. Veliko hvala doktoru Saši Milićeviću koji će voditi računa o zdravlju i povredama članova SKKS. Živeli!