16.11.2020 – Intervju po završetku Prve lige Srbije i (neostvarenim) planovima za EP. Hvala Dejanu Nikoliću na pažnji i Milanu Maričiću na fotografijama

16.11.2020 – Intervju po završetku Prve lige Srbije i (neostvarenim) planovima za EP. Hvala Dejanu Nikoliću na pažnji i Milanu Maričiću na fotografijama