Revijalna utakmica Dunav-Singidunum, Valjevo 16.03.2019 izjave