Sedmi Kup u Opovu 2015

U Opovu, 16. maja 2015. godine održan je Sedmi Kup tolerancije, koji je doneo jednu novinu-otvorena je treća ribolovačka lokacija pristupačna za osobe sa invaliditetom. Pored Ribnjaka Baranda i sa kulskog Jera, jezero Gajger u Opovu je treći ribolovački revir koji će osobe sa invaliditetom moći da koriste.
Oko 50 ribolovaca takmičilo se u tri kategorije: osobe sa invaliditetom – muškarci, osobe sa invaliditetom – žene i deca školskog uzrasta, članovi USR „Linjak“ Opovo. Osim takmičenja u sportskom ribolovu učesnici, gosti i posetioci su uživali i u majstorijama košarkaških reprezentativaca Srbije u kolicima koji su bili specijalni gosti na ovoj manifestaciji.